فرهنگی و دانشجویی
1398/2/9 دوشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان:
دومین سمینار راهکارهای افزایش سلامت جسمی و روانی با تاکید بر زندگی شاد درسالن آمفی تئاتر دانشگاه پبام نور اردکان برگزارشد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اردکان در راستای افزایش دانش عمومی و همچنین بهبود مولفه های سلامت جسم و روان، دومین سمینار راهکارهای افزایش سلامت جسمی و روانی با تاکید بر زندگی شاد، با حضور رئیس، اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور اردکان، کارکنان ادارات، خانواده ها و همچنین اعضای برخی از تشکل ها، در محل آمفی تئاتر این دانشگاه برگزارشد.

مهدی شمالی، روانشناس و مدرس این دوره با ضمن بررسی موانع شادمانی در نظریه های روانشناسی، راهکارهایی را در جهت بهود این مولفه در زندگی پیشنهاد کرد. وی با اشاره به اهمیت شادی در زندگی گفت: شادمانی نیز همچون سایر رفتارها، توسط انسان انتخاب می شود، لذا ما می توانیم با تغییر در انتخاب هایمان، اندکی تغییر در سبک زندگی روزانه، تعیین اهداف روشن، پرهیز از مقایسه زندگی خود با دیگران، استفاده از زمان حال و بهبود روابط بین فردی شاهد لحظات شاد در زندگی باشیم.

شمالی همچنین از اعلام آمادگی دانشگاه پیام نور اردکان برای برگزاری دوره های مشابه در ادارات، بخش های دولتی و خصوصی خبر داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ