فرهنگی و دانشجویی
1397/11/1 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان فعال نشریات دانشجویی
ثبت نام در هشتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور

.

قابل توجه دانشجویان فعال نشریات دانشجویی جهت ثبت نام در هشتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور به آدرس سایت nashriyeh.pnu.ac.irتا تاریخ 97/11/10 مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ