اخبار مراکزو واحدها
1398/5/19 شنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
بازدید رئیس، معاونین، مدیران و مشاوران آموزش و پرورش اردکان از دانشگاه پیام نور

.

رئیس آموزش و پرورش اردکان به همراه جمعی از معاونین، مدیران و مشاوران از دانشگاه پیام نور اردکان بازدید نمودند. در این جلسه آقای دکتر تقدیری سرپرست دانشگاه ضمن تشکر از حضور مدعوین، در ابتدا آمار مقایسه ای از داوطلبان آزمون سراسری شهرستان ارائه نمود و در ادامه ضمن اشاره به موارد مهم و قابل توجه در انتخاب رشته با توجه به ویژگی های دانشگاه پیام نور، برخی مزیت های تحصیل در دانشگاه پیام نور و گوشه ای از افتخارات دانشگاه پیام نور را برشمرد. سپس توضیحاتی در مورد ویژگی ها، امکانات و تجهیزات دانشگاه پیام نور اردکان به عنوان اولین مرکز و پیشگام آموزش عالی شهرستان ارائه شد. سپس آقای کارگر رییس آموزش و پرورش شهرستان ضمن تاکید بر انتخاب رشته مراکز آموزش عالی شهرستان و خصوصا دانشگاه پیام نور توسط دانش آموزان، خواستار همکاری هر چه بیشتر به منظور بازدید و استفاده دانش آموزان از فضا و امکانات در طول سال شد. مقرر گردید کارگروهی برای برنامه ریزی در این زمینه با حضور طرفین تشکیل گردد. در ادامه با اشاره به پذیرش متفاوت داوطلبان آزمون سراسری امسال در دو دفترچه با آزمون و بدون آزمون، به سئوالات مدعوین در مورد دانشگاه پاسخ داده شد. در پایان مدعوین از آزمایشگاه های شیمی، زمین شناسی و مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست بازدید نمودند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ