اخبار مراکزو واحدها
1398/5/19 شنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اردکان:
انتخاب مقاله ISI عضو هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور اردکان به عنوان یکی از 20 مقاله پرخواننده انتشارات وایلی

.

مقاله آقای دکتر مهدی رضاپور میرصالح, عضو هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور اردکان، به عنوان یکی از 20 مقاله پردانلود (Hot Paper) ژورنال آی اس آی Computational Intelligence از انتشارات Wiley آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انتخاب شد.این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک میگوییم.

 
امتیاز دهی