اخبار مراکزو واحدها
1398/4/12 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد :
گزارش تصوریری از بازدید معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه پیام نور کشور از مرکز یزد

.

گزارش تصوریری از بازدید معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه پیام نور کشور از مرکز یزد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ