اخبار مراکزو واحدها
1398/4/12 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر
بازدید معاونت محترم اداری ومالی سازمان مرکزی پیام نور از دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر

.

به گزارش روابط عمومی مرکز رضوانشهر روز سه شنبه  11 تیرماه دکتر علیزاده معاونت  محترم اداری ومالی به همراه ریاست  ومعاون دانشگاه پیام نور استان  یزد  از ساختمان اداری وسالن آمفی تاتر مرکز رضوانشهر بازدیدبعمل آوردند. در این بازدید دکتر حیدر حسینی رییس مرکز رضوانشهر  گزارش مختصری از نحوه عملکرد و دستاوردهای علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی وتجهیزات موجود درمرکز مطالبی راارائه نمود . 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ