اخبار مراکزو واحدها
1398/4/12 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور اردکان:
بازدید معاونت اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور کشور از مرکز اردکان

.

در روز سه شنبه مورخ 11/04/98 جناب آقای دکتر علیزاده، معاونت اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور به همراه آقای دکتر میرحسینی، ریاست دانشگاه پیام نوراستان یزد،دکتر کمالی معاونت استان از دانشگاه پیام نور اردکان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که دکتر تقدیری سرپرست دانشگاه پیام نور اردکان، اعضای علمی و تعدادی از کارکنان مرکز او را همراهی می کردند، از آزمایشگاه های شیمی، مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست، موزه زمین شناسی و ساختمان آموزشی شاکر بازدید به عمل آمد. دکتر علیزاده با توجه به فضا و امکانات موجود و تجهیزات دستگاهی خریداری شده، استان یزد را از برخوردارترین دانشگاه های پیام نور کشور برشمرد و بر استفاده بهینه از این امکانات در جهت رفع مشکلات دانشگاه و جامعه تاکید نمود. در این بازدید که در فضای صمیمی برگزار شد، چند تن از اعضای علمی و چند تن از کارکنان مسائل و مشکلات خود و دانشگاه را مطرح کردند و معاونت اداری مالی و عمرانی دانشگاه راهنمایی و راهکار های لازم را ارائه نمودند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ