اخبار مراکزو واحدها
1397/10/1 شنبهجلسه با میراث فرهنگی میبد
بازدیدمدیر میراث فرهنگی شهرستان از پیام نور مرکز میبد
در جلسه ایی با حضورآقایان مشتاقیان رئیس میراث فرهنگی شهرستان میبد ، صادقی از مسئولین فعال در زمینه خبرنگاری شهرستان و دکتر علیرضا پاک گوهر ، در رابطه با همکاری های مشترک بین دانشگاه پیام نور میبد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد گفتگو و تبادل نظر شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:دکتر پاک گوهرگزارشی از همکاریهای آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فی مابین این دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد ارائه نمود.

دکتر علیرضا پاک گوهر در این نشست گفت، این فعالیت ها بایدبرای توسعه صنعت گردشگری، اشتغالزایی، در این حوزه و ارتباط دانشجویان با حرفه ها و پتانسیل های فناوری و دانش ، در بستر صنایع دستی و گردشگری انجام  شوند و همچنین این فعالیت ها باید در راستای اهداف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشند.

 وی افزود: همکاری و مشارکت با میراث فرهنگی شهرستان میبد به منظور  ارتقاء آگاهی های عمومی سطوح مختلف جامعه در عرصه فعالیت ها و شرح وظایف اداره میراث فرهنگی، ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز این اداره ، مشارکت علمی در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط، اعزام دانشجویان به عنوان کارورز به اماکن مورد تایید اداره میراث و همکاری جهت ایجاد رشته های مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری می باشد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ