آخرین اخبار
1398/4/19 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان یزد:
برگزاری جلسه بسیج دانشجویی با مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: اولین جلسه مشترک مدیر فرهنگی دانشجویی و تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان یزد و مسئول واعضای شورای ناحیه سبیج دانشجویی ،در روز چهارشنبه 98/4/19 راس ساعت 10/30 برگزار شد. در این جلسه در خصوص هماهنگی و تصمیم گیری در جهت برگزاری هرچه بهتر اردو های جهادی و نیز زمان و مکان فعالیتهای اردوی جهادی که قرار است در تابستان انجام گیرد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان گزارشی از برگزاری اردوهای جهادی در سال 97 توسط مسئول ناحیه بسیج دانشجویی ارائه گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ