آخرین اخبار
1398/3/22 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بافق:
استقبال ازطرح هماهنگ کشوری بسیج کنترل فشار خون در دانشگاه پیام نور مرکز بافق

.

پایگاه سیار سلامت در اجرای طرح هماهنگ کشوری بسیج کنترل فشار خون در دانشگاه پیام نور مرکز بافق حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : همزمان با اجرای طرح هماهنگ بسیج کنترل فشار خون در کشور وضروری بودن کنترل فشار خون در افراد بیش از 30 سال با هماهنگی دانشگاه  پایگاه سیار سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق جهت اندازه گیری فشار خون و پایش اطلاعات کلی برای انجام مراقبت های لازم و دریافت خدمات سلامتی و ثبت آن در سامانه سیب در جمع اساتید ،دانشجویان و پرسنل دانشگاه حضور یافت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ