آخرین اخبار
1398/2/23 دوشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد :
بازدید دانشجویان رشته ی صنایع غذایی مرکز یزد از سردخانه ی نعیم آباد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :

       این بازدید که جزء سرفصل درس تکنولوژی پس از برداشت رشته ی صنایع غذایی بوده، به منظور فراگیری دانشجویان رشنه ی صنایع غذایی دانشگاه از تغییرات فیزیولوژیکی در محصولات بعد از برداشت ، فرآوری و نگهداری محصولات در سردخانه و انبار ، بهداشت حمل و نقل برای محصولات مختلف به ویژه محصولات فسادپذیر ، وسایل حمل و نقل سرخانه دار و با همراهی استاد محترم آقای دکتر ابرقویی از سردخانه ی محصولات غذایی نعیم آباد صورت گرفت .       


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ