آموزش الکترونیکی
سه‌شنبه 12 آبان 1394 برگزاری دومین دوره آموزش های آزاد و کوتاه مدت در بستر آموزش الکترونیکی در ترم پائیز 94 دومین دوره آموزش های آزاد و کوتاه مدت به شرح پیوست در بستر آموزش الکترونیکی در ترم جاری پائیز 94 برگزار می شود.

 
امتیاز دهی