تحصیلات تکمیلی
سه‌شنبه 10 بهمن 1396 حداقل فاصله زمانی لازم برای دفاع دانشجویان ارشد و دکتری

به استحضار می رساند  در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 10/7/95 موارد زیر در خصوص حداقل فاصله زمانی لازم برای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تصویب و از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 لازم الاجرا می‌باشد.

  1.  دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه پژوهشی حداقل چهار ماه پس از اخذ درس پایان نامه و تصویب پروپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از پایان نامه خود می‌باشند.
  2.  دانشجویان دکتری حداقل یکسال پس از قبولی در آزمون جامع و اخذ درس رساله  و تصویب پورپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از رساله دکتری خود می­باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر