تحصیلات تکمیلی
دوشنبه 29 شهريور 1395 ابلاغ دستورالعمل بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پ‍ژوهشی مستخرج به منظور تشویق و ترغیب بیشتر دانشجویان دانشگاه پیام نور در انجام فعالیت­های علمی، پژوهشی و فناوری هدفمند در پایان­نامه­ها و رساله­ها و همچنین تسهیل در روند اجرای این گونه فعالیت­ها، حسب تجارب حاصل به پیوست "دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج" مصوب جلسه شماره 122 مورخ 13/04/1395 شورای دانشگاه ، ابلاغ می­شود.این دستورالعمل ازتاریخ 1/7/1395 لازم الاجرا می­باشد.

جهت دریافت این دستورالعمل در قالب فایل PDF کلیک نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر