آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334
تلفن تماس:3-8250721-0353
دورنگار: 8253221-0353

جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید
 
آدرس و شماره تماس مراکز و واحدها
آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir