آخرین اخبار
1398/2/25 چهارشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تفت:
برگزاری ضیافت افطاری در دانشگاه پیام نور مرکز تفت

این مراسم با برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء ، پذیرایی و افطاری وسخنرانی دکتر محمدی ( رییس مرکز تفت)  همراه بود که با استقبال مناسب شرکت کنندگان برگزار گردید. در این ضیافت که با حضور دکتر کمالی معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان یزد نیز همراه بود،دکتر محمدی در جمع حاضرین با اشاره به امتیازات و پتانسیل بالای سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور در ترویج علم و ادامه تحصیل افراد مستعد در جامعه با حداقل امکانات و هزینه ، نسبت به مغفول ماندن این پتانسیل بالای دانشگاه پیام نور در جامعه انتقاد و از همه کسانی که در این مراسم نورانی شرکت نموده اند خواست تا پیامبر خوبی در جهت انتقال مزایای دانشگاه پیام نور و نیز ترویج فرهنگ علم آموزی این نهاد آموزشی در جامعه باشند.  

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir