اخبار مراکز
 
پژوهشکده پوششهای نانو ساختار استان یزد ،از کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور کشور،در رشته های مرتبط با فناوری نانو عضو می گیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :پژوهشکده پوششهای نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد آماده  پذیرفتن،درخواست عضویت در گروههای پژوهشی پژوهشکده، از کلیه اعضای هیئت علمی رشته های مرتبط با فناوری نانو بخصوص فیزیک، شیمی و زیست شناسی می باشد .قابل ذکر است در این پژوهشکده سه گروه پژوهشی زیست فناوی، ساخت و شناسایی، طراحی و شبیه سازی پوششهای نانو ساختار در حال فعالیت می باشند.اعضای محترم هیئت علمی می توانند درخواست خود را به  ایمیل پژوهشکده با آدرس nano@yazdpnu.ac.ir ارسال نمایند.  همچنین علاقمندان  جهت آشنایی با پژوهشکده می توانند به آدرس اینترنتی nanoyazd.pnu.ac.ir مراجعه نمایند. قابل ذکر است اساتید در صورت عضویت و همکاری از تخفیفات قابل توجهی در خدمات دهی دستگاهها برخوردار خواهند گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر