اخبار مراکز
 
کسب مقام سوم رشته بدمینتون در المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور توسط دانشجوی مرکز اردکان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: آقای هادی آقا شاهی اردستانی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز اردکان در رشته بدمینتون هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان توانست با شکست رقبا در سکوی سوم این مسابقات قرار گیرد ومدال برنز را به گردن خود بیاویزد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر