اخبار مراکز
 
جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه پیام نور مرکز بافق با کارکنان مرکز در خصوص بررسی وضع موجود و ارائه راهکارها درجهت پیشبرد اهداف دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه پیام نور مرکز بافق و کلیه کارکنان در دفتر ریاست برگزار شد ,دکتر حیدر حسینی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بیان اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان در دین مبین اسلام ،به بررسی وضع موجود دانشگاه پیام نور مرکز بافق پرداخت و خواستار تعامل در میان کارمندان و تلاش مضاعف جهت یافتن راهکارهایی برای بهبود شرایط دانشگاه شد .در ادامه کارمندان به بیان نقاط قوت و ضعف وارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع دانشگاه پرداختند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر