اخبار
 
سید مهدی طلایی مقدم فرماندار شهرستان بافق در محل دفتر ریاست دانشگاه بادکتر سعید عابسی رئیس جدید دا نشگاه پیام نور استان یزد دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:در این دیدار فرماندار بافق ضمن تبریک انتصاب دکتر عابسی به سمت رییس دانشگاه ،نگاه ویژه وی را به دانشگاه پیام نور بافق چه از لحاظ کیفی  وافزایش رشته های تحصیلات تکمیلی  وچه از لحاظ عمرانی خواستار شد.
در ادامه دکتر عابسی ضمن تشکر از حضور فرماندار بافق در دانشگاه گفت ،در صورت همکاری متقابل دانشگاه و مسئولین استانی ومحلی  میتوان آینده بسیار درخشانی را برای دانشگاه پیام نور مرکز بافق رقم زد.
در پایان تفاهم نا مه همکاری بین دانشگاه پیام نور استان یزد وفرمانداری بافق جهت توسعه مرکز بافق امضاءشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر