اخبار
 
دکتر اسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یزد به همراه دکتر اعرافی ریاست بیمارستان علی بن ابیطالب(تحت پوشش دانشگاه آزاد)با دکتر عابسی دیدار کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :در این دیدار ابتدا دکتر عابسی ضمن خیر مقدم به آقایان اسلامی و اعرافی،برنامه های خود را جهت همکاری بین دانشگاههای استان ،خصوصا دانشگاه آزاد و پیام نور اعلام نمود و خواستار همکاری هر چه بیشتر این دو واحد آموزش عالی استان شد.
در ادامه دکتر اسلامی ضمن تبریک انتصاب دکتر عابسی به سمت ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد،در زمینه هرگونه همکاری بین مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد و پیام نور در سطح استان یزد، قول مساعد داد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر