اخبار
 
دکتر سعید عابسی و مدیران ستادی استان به همراه فرماندار شهرستان خاتم از محل احداث ساختمان پیام نور هرات بازدید بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
در این بازدید دکتر عابسی ریاست دانشگاه پیام نور استان به همراه آقای مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم و مدیران ستادی استان از ساختمان در حال احداث پیام نور هرات بازدید بعمل آورد.
مهندس زاده رحمانی در این بازدید در جریان پیشرفت ساخت ساختمان قرار گرفت و با توجه به مشکلات دانشگاه پیام نور هرات و مروست ،قول مساعدت مالی قابل توجهی به این دو واحد دانشگاهی داد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر