اخبار
 
دکتر سعید عابسی طی حکمی آقای محسن خلیلی مجومرد را به سمت معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
رییس دانشگاه در قسمتی از این حکم خطاب به محسن خلیلی آورده است،امید است با استفاده از تجربیات و توانمندیهای همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه پیام نور استان موفق و موید باشید.
یاد آور میشود، آقای خلیلی سوابق اجرایی ذیل را در کارنامه خود دارد:
-مدیریت مالی منطقه چهار دانشگاه پیام نور کشور به مدت چهار سال
-مدیریت آموزش منطقه چهار دانشگاه پیام نور کشور به مدت یکسال و نیم
-افتتاح، راه اندازی و مدیریت مرکز رضوانشهر صدوق به مدت چهار سال و نیم
- افتتاح، راه اندازی و مدیریت مرکز یزد به مدت سه سال
- افتتاح، راه اندازی و مدیریت واحد زاچ از سال 1389 تا کنون
-رییس شورای اسلامی شهر اشکذر (دور دوم شوراها)
- رییس شورای اسلامی شهرستان صدوق (دور دوم شوراها)
-شهردار خضرآباد یزد از سال 1387تا کنون و چندین پست اجرایی دیگر
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر