اخبار
 
دکتر عابسی ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد با دکتر محمد حسین امید،معاون اداری،مالی و منابع وزارت علوم و تحقیقات وفن آوری دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :آقای دکتر عابسی در دیدار با آقای دکتر محمد حسین امید با تاکید بر پتانسیل های دانشگاه پیام نور استان یزد،خواستار توجه بیشتر مسئولین وزارت علوم به این دانشگاه شد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد با بر شمردن امکانات و نیروهای متخصص و مجرب این دانشگاه از جمله فضاهای آموزشی مناسب،اعضاء هیئت علمی که اکثراً در مرتبه دانشیاری و استادیاری می باشند،بر ایجاد رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تاکیدکرد،وی همچنین با بیان اینکه اولین پژوهشکده مجوز دار از دفتر توسعه آموزش عالی کشور(پژوهشکده پوشش های نانو ساختار )در دانشگاه پیام نور استان یزد مشغول فعالیت می باشد،از تفاهم نامه های امضاء شده و در حال امضاء بین این دانشگاه و دانشگاههای دیگر و بخش صنعت نام برد و بر آمادگی این پژوهشکده جهت ارائه خدمات فنی به دیگر دستگاههای خصوصی و دولتی تاکید کرد.
در پایان آقای دکتر امید معاون وزیر علوم وتحقیقات با اشاره به توانایی ها و امتیازات دانشگاه پیام نور از جمله منابع معتبر و آزمونهای متمرکز ،خواستار ارائه برنامه مدون توسعه کمی و کیفی توسط مسئولین این دانشگاه شد،و تاکید کرد، استان یزد می تواند بعنوان نمونه و پایلوت در سطح کشور مطرح و الگوی خوبی برای دیگر استانهای کشور باشد.
وی در پایان جهت تجهیز پژوهشکده پوششهای نانو ساختار و رایزنی با معاون پژوهشی وزارت علوم جهت محقق شدن امر فوق قول مساعد داد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر