اخبار ویژه
 
در سلسله بازدیدهای مدیر کل دفتر نظارت وارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه از استانها صبح امروز جناب آقای دکتر ضماهنی مدیرکل ودکتر دارائی معاون دفتر نظارت وارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه پیام نور کشور از ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور استان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: در این دیدار که با حضور ریاست استان جناب آقای دکتر عابسی ،معاونین دانشگاه ،مدیران ستادی  ونمایندگان کارکنان مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان یزد در محل سالن کنفرانس ستاداستان انجام شد،دکتر سعید عابسی ضمن خیر مقدم به کلیه حضار ومیهمانان سازمان مرکزی خواستار تعامل وهمکاری کلیه کارکنان با مجموعه نظارت وارزیابی جهت ارتقاءکیفیت دانشگاه در تمام ابعاد شد.در ادامه دکتر ضماهنی مجموعه تحت مدیریت خود را بازوی توانمند مدیریت ارشد دانشگاه در بحث نظارتی دانست ووظیفه اصلی مجموعه نظارت وارزیابی را آسیب شناسی  وشناسایی نقاط قوت وضعف دانشگاه و انتقال آن به ریاست عالیه دانشگاه وهیات رئیسه جهت رفع مشکلات ومعضلات دانشگاه عنوان کرد .در ادامه کلیه حضار در جملات کوتاهی مسائل ومشکلات مراکز وواحدها وستاد استان را به مدیر کل نظارت دانشگاه  ارائه نمودند.سپس دکتر ضماهنی در حد وقت جلسه توضیحاتی را در مورد سئوالات ارائه داد.

در پایان جلسه عمومی همکارانی که خواهان جلسه خصوصی با مدیرکل نظارت وارزیابی بودندبه صورت خصوصی با دکتر ضماهنی  ودکتردارایی معاون ایشان دیدار وگفتگو کردند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر