اخبار ویژه
 
اولین جلسه ستاد جذب دانشجوی دانشگاه پیام نور استان یزد با حضور کلیه روسای مراکز وواحدها،تعدادی از اعضاء علمی مراکز ومدیران ستادی به ریاست دکتر میرحسینی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: پیرو بخشنامه جدید سازمان سنجش آموزش عالی در مورد اختصاص 85درصد از ظرفیت جذب دانشجوی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور  از طریق سوابق تحصیلی از نیمسال دوم98-97 ،اولین جلسه ستاد جذب دانشجو در روز4شنبه در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور استان یزدتشکیل شد.

در ابتدای این جلسه دکتر میر حسینی  ضمن اشاره به برنامه وزارت علوم ودولت که حذف کنکور میباشدگفت:با حذف کنکور با رقبای جدید که همان دانشگاههای روزانه میباشند مواجه هستیم که باید با برنامه ریزیهای قوی ومستدل بلند مدت،میان مدت وکوتاه مدت تمام تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده وبا استفاده از تمام ظرفیتهای انسانی وآزمایشگاهی وزیرساختی دانشگاه پیام نور استان یزد که در سطح کشور بی نظیر میباشدبتوانیم جذب حداکثری دانشجو را داشته باشیم.

ذر ادامه دیگر شرکت کنندگان نسبت به ارائه نظرات خود پرداختند که خلاصه آن به شرح ذیل میباشد:

-استفاده از ظرفیتهای مساجد ونماز جمعه وتجمعات ملی ومذهبی ونشریات وسایتهای محلی مخصوصا فضای مجازی حهت معرفی دانشگاه  پیام نور ودستاوردها،فارغ التحصیلان نخبه و.... آن به جامعه هدف

-ایجادیک اپلیکیشن جامع در فضای مجازی جهت دستیابی آحاد جامعه به اطلاعات دانشگاه

-تبلیغات از طریق تشکلهای دانشجویی وبه روز رسانی وتازه کردن پورتال مراکز وواحدها وجذاب کردن آنها

-برجسته کردن موفقیتهای جامعه بزرگ دانشگاه پیام نور اعم از دانشجو،کارمند و هیات علمی ومشارکت وهمکاری فعال بارسانه ملی از طریق برنامه های خبری وساخت برنامه های مشارکتی

-تشکیل کمیته دائمی جذب دانشجو در ستاد استان وتشکیل جلسات مرتب ودائمی جهت اجرایی کردن راهکارهای فوق


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر