اخبار ویژه
 
مهندس نبی معاون بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد از دانشگاه پیام نور مرکز یزدبازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :. دراین بازدیدکه با همراهی معاون اجرایی پیام نور استان و تعدادی از مدیران دانشگاه پیام نور استان یزد انجام شد.

معاون سازمان مدیریت استان یزد از ساختمان دانشکده ی هنر و معماری ( فنی و مهندسی ) واقع در شهرشاهدیه ،همچنین از ساختمان ها ، آزمایشگاهها و کارگاههای واقع در سایت ولایت مرکز یزد بازدید کرد.

مهندس نبی در ادامه در جلسه ای که نسبت به موضوع اختصاص بودجه جهت تکمیل تعدادی از پروژه های مرکز یزد برگزار شده بود شرکت نمود ودر خصوص رفع پاره ای از مشکلات مرکز یزد قول مساعد داد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر