اخبار ویژه
 
در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان یزد شرایط امروز کشور را یاد آوری وبر رسالت عظیم مراکز آموزش عالی در این شرایط تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: آیت الله  ناصری توسعه فعالیتهای  فرهنگی ،عمق بخشیدن به فعالیاهای حوزه های دانشجویی وتوجه سیستم آموزش به تعلیم وتربیت دینی واسلامی را از راهبردهای تحقق بخشیدن به این رسالت عنوان وخاطر نشان کرد سطحی نگری از جمله دستاوردهای سیستم های آموزشی غرب است که امروزه جایگزین تفکر وتعقل شده است.

امام جمعه یزد بازگشت به اصل  وفرهنگ اصیل اسلامی را خواستار شد وافزود خود باوری وتغییر وتقویت سبک زندگی اسلامی زمینه سازی توسعه فرهنگ اصیل اسلامی است. نماینده ولی فقیه در استان یزد اشتغال وحل بیکاری را ازجمله مسائل روز ایران دانست وتاکید کرد مراکز آموزش عالی باید این مسائل را به دغدغه های خود تبدیل وبرای حل آنها تلاش کنند.

آیت الله ناصری تشکیل اتاق فکر اساتید وتقویت مشاوره های دانشگاهی بر پایه مشاوره اسلامی را لازمه گسترش فعالیتهای فرهنگی –دانشجویی دانست وبر تقویت این فعالیتها تاکید کرد.
معاون فرهنگی ودانشجویی دانشگاه پیام نور کشور هم در این دیدار فعالیتهای فرهنگی ودانشجویی این دانشگاه را یاد آوری وخاطر نشان کرددانشگاه پیام نور ایران در این زمینه فعالیتهای ارزنده ایی داشته که جشنواره قرآن وعترت از جمله آنهاست
.

دکتر ناجی فعالیتهای مراکز وواحدهای پیام نورکشور در حوزه دانشجویی وفرهنگی را خاطر نشان  واظهار امیدواری کرددر استان یزد هم تمام مراکز وواحدها در آینده نزدیک شاهد فعالیتهای مطلوب مشاوره ای باشند.

وی آمادگی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورکشور برای برگزاری جشنواره شعر وادب در آینده نزدیک  در استان یزد رااعلام وتصریح کرداین امر میتواند زمینه بهره مندی حداکثری از ظرفیت فرهنگی استان یزد را فراهم کند.

در ادامه جلسه رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد نیز آمادگی این استان را برای تقویت فعالیتهای منطقه ای وملی فرهنگی ودانشجویی را اعلام واظهار امیدواری کرد بتوان با حمایتهای مادی ومعنوی به خوبی از برگزاری این رخداد میزبانی نماییم.

سید ولی الله میرحسینی تقویت فعالیتهای کار آفرینیفمشاوره ای ودینی  واسلامی را از جمله برنامه های دانشگاه پیام نور استان یزد برشمردوافزوداین برنامه ها در کنار فعالیتهای آموزشی وپژوهشی زمینه نشاط وشادابی در این دانشگاه  را فراهم خواهد کرد.
 


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر