اخبار ویژه
 
دکتر ناجی در جمع مدیران فرهنگی مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نوراستان یزدپتانسیل استان یزد در حوزه فرهنگی ودانشجویی را بی نظیرخواند وگفت افزایش همکاریهای دانشگاهی ،تعاملات داخلی ،تقویت بنیه های دینی از راهبردهای بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای استان فرهنگی یزد در حوزه فرهنگی ودانشجویی است.

دکتر ناجی در جمع مدیران فرهنگی مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نوراستان یزدپتانسیل استان یزد در حوزه فرهنگی ودانشجویی را بی نظیرخواند وگفت افزایش همکاریهای دانشگاهی ،تعاملات داخلی ،تقویت بنیه های دینی از راهبردهای بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای استان فرهنگی یزد در حوزه فرهنگی ودانشجویی است.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر