اخبار ویژه
 
نتایج چهارمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی،با ارزیابی خدمات ارائه شده وفعالیتهای صورت گرفته توسط مراکز در سال 96منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: پژوهشکده پوششهای نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد که عضو قطعی این شبکه آزمایشگاهی می باشد توانست رتبه55 رااز بین 174مرکز عضو که در این رقابت شرکت داشتند به دست آورد.گفتنی است رتبه این مرکز با تلاش وکوشش همکاران این مرکزنسبت به ارزیابی سال گذشته 03%بهبود یافته است.

شایان ذکر است اعضای قطعی شبکه آزمایشگاهی در سال96،بیش از دومیلیون و180هزار خدمت آزمایشگاهی را به بیش از 68هزار مشتری شامل پژوهشگران،دانشجویان وصنایع کشور ارائه کرده ودر آمدی در حدود1،163میلیارد ریال کسب نموده اند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر