اخبار ویژه
 
مدیر عامل موسسه قرآنی ثقلین با سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد در مورد چگونگی همکاری دانشگاه با موسسه ثقلین گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: در این دیدار کا آقایان دکتر میرحسینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان یزد،دکتر فلاح پور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مهریز ،ملکوتیان مدیر عامل موسسه قرآنی ثقلین وتعدادی از مدیران ستادی دانشگاه حضور داشتند. در ابتدا آقای ملکوتیان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد موسسه خود وبا اشاره به موفقیتهایی که این موسسه در ایجاد مدارس غیر انتفاعی با رویکرد قرآنی در شهر یزد داشته است وبا توجه  به استقبال مردم شهرستان مهریز خواهان استفاده از امکانات دانشگاه پیام نور مرکز مهریز  جهت ایجاد شعبه موسسه قرآنی ثقلین در شهرستان مهریزشد.

در ادامه آقای دکتر میر حسینی ضمن استقبال از پیشنهاد فوق ووجود فضای مازاد اداری و آموزشی در مرکز مهریز اضافه کرد:دنشگاه پیام نور استان یزد در راستای اشاعه اندیشه های قرآنی آماده هرگونه همکاری بااین موسسه وموسسات مشابه در استان  میباشد .

وی افزوددانشگاه پیام نور درقالب امضاءتفاهم نامه وهم چنین حفظ منافع دانشگاه نسبت به امضاءقرارداد همکاری با موسسه ثقلین اقدام خواهد کرد.


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر