همایش ها
 

"اولین همایش ملی زبان،فرهنگ و ادبیات بختیاری"  در اردیبهشت ماه سال 1397 به میزبانی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار خواهد شد. جهت مطالعه شیوه نامه نگارش مقاله کلیک نمایید.
محورهای همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری

محور اصلی

* مطالعات زبان و زبان شناسی؛  

* نقد و بررسی ادبیّات بختیاری با رویکرد زیبایی شناسی: (معانی، بیان، بدیع، مویسقی، نوع ادبی و...)   

* نقد و تحلیل عناصر نظم و نثر ادبیّات بختیاری: (عاشقانه ها، سوگ سروده ها، ترانه ها، لالایی ها، متل ها، * قصّه ها، کار سروده، بازی سروده، کوچ سروده و...)  

* معرّفی سرایندگان و نویسندگان ادبیّات بختیاری و نقد و تحلیل آثار آنان  

* فرهنگ و عناصر فرهنگی بختیاری شامل:(اعیاد، مناسک و شعائر بومی، ملّی و مذهبی، آداب، رسوم، سُنن، خوراک، پوشاک، بازیها و سرگرمیها، ارتباط آنها با فرهنگ و ادبیّات بختیاری و تجلّی این عناصر و مؤلّفه ها در زبان و ادبیّات بختیاری)  

* پیوند ادبیّات بومی و عامّة بختیاری با ادبیّات رسمی ایران؛  

* اسطوره ها، حماسه ها و کهن الگوها در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛  

* زبان، ادبیّات و فرهنگ بختیاری و نقش آن در پیوندهای ملّی؛  

* اعتقادات، باورها، خرافات و... و تأثیر پذیری ادبیّات بختیاری از آنها؛  

* ادبیّات تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات رسمی)  

* پیوند موسیقی محلّی و ادبیّات بومی بختیاری؛  

* مذهب در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛  

* جایگاه پیامبر (ص) و اهل بیت (س) در فرهنگ و ادبیّات بختیاری ؛  

* نقد و بررسی سفرنامه ها، خاطرات و... در ادبیّات یا قوم بختیاری؛   

*رابطه فرهنگ و ادبیّات بختیاری با گردشگری و صنایع دستی؛  

* نقد جامعه شناختی فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛  

* راه کارهای ترویج لهجه ها، گویش ها و گونه های زبانی با تکیّه بر زبان بختیاری؛  

* فلسفه و عرفان در ادبیّات بختیاری؛  

* پیوند هنر محلّی و فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛  

* طنز در ادبیّات بختیاری؛  

* جلوه های فرهنگ بختیاری در هنر؛  

*سایر موضوعات مرتبط ؛

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر