آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد

کدپستی 8913984334

 
تلفن تماس:3-38250721-035

دورنگار: 38253221-035


جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید

 
آدرس و شماره تماس مراکز و واحدهاآدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir