معرفی ریاست دانشگاه و نحوه ارتباط با ریاست
 

معرفی ریاست دانشگاه:
سعید عابسی فرزند محمود متولد 1337 شهرستان یزد

تحصیلات:
ابتدایی:دبستان هدایت
دبیرستان:ملی آینده یزد و خوارزمی تهران
کارشناسی:مدرسه عالی بازرگانی(علامه طباطبایی) رشته مدیریت بازرگانی 59-1355
کارشناسی ارشد:دانشگاه تگزاس دالاس(دنتون) رشته MBA سال 1982-1980
دکتری:دانشگاه علامه طباطبایی 1386-1382دانشکده مدیریت(مدیریت منابع انسانی)

وضعیت استخدامی:
آغاز همکاری از 26/6/1371 و از سال 1386 با پایه 23 به صورت رسمی قطعی
راهنمای 4 تز دکتری و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی و آزاد
به پایان رساندن 2 طرح پژوهشی،دارای چندین مقاله ISIو ISCو علمی و پژوهشی در مجلات معتبر وزارت علوم و ارائه همایش در داخل و خارج کشور
تالیف 2کتاب:1-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 2-توانمند سازی کارکنان ،تفویض و اختیار در سازمانهای دولتی ایران

فعالیتهای اجرایی:
معاون دانشگاه پیام نور تفت80-1379
ریاست دانشگاه پیام نور تفت84-1380
مشاور ریاست منطقه 4 دانشگاه پیام نوردر سال 1385
مشاور ریاست دانشگاه پیام نور استان یزدسال1388
عضو شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی و جهانگردی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از سال1392تاکنون
عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و دولتی سازمان مرکزی از بدو استخدام تاکنون